Tjänster

Vi bygger hus från grunden, renoverar och bygger till. Vi utför de flesta förekommande markarbeten, som grunder, avlopp, fiber-och kabelgrävning m m. Vi tar även säsongarbeten så som trädgårdsarbeten.

Nybyggnation

Vi utför alla arbeten från arkitektritningar till nyckelfärdigt.

Våra ambitioner är att våra kunder ska få en hemmakänsla då nycklarna överlämnas.

Nybyggda hus med tomt
Renoveringsprojekt

Renovering

Vi tar an oss arbeten att från totalrenoveringar samt delar av renoveringsobjekt.

Vi ser inga problem med oavsett vad det gäller, vi ser endast lösningar.

Snickeri

Vi kan utföra små som stora snickare arbeten så som att sätta in en ny dörr som att byta ett tak.

Vi är utbildade snickare med över 15 års erfarenhet.

Snickeri
Skatteverket

Rotarbete

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar oss för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot). Det är 30 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag.

Måleri

Vi utför måleri arbeten så som inomhus som utomhus.

Våra duktiga målare ser till att målningen blir så som våra kunder önskar.

Trädgårdsarbeten

Vi ser till att er trädgård får den omvårdnaden så att man kan känna lugn och ro på de somriga dagarna.

Vi klipper gräs, planterar nya häckar och bygger till eller renoverar altaner.

Kontakta oss